CHIRONSENTERETS GRUPPETILBUD

ChironSenteret tilbyr et bredt spekter av terapigrupper hvor noen har åpent tema, mens flere henvender seg spesielt til deg som har opplevd relasjonstraumer, har vokst opp i det vi kaller et dysfunksjonelt hjem, eller som kjenner seg igjen i begrepet medavhengighet (se egne sider).

Senteret har også spesialkompetanse på mange ulike former for avhengighet og tvangsmessig adferd, og et stort tilbud for deg som er glad i en som ruser seg eller som er følelsesmessig knyttet til et menneske som strever psykisk.

Noen av gruppene er rene psykodrama-terapeutiske grupper, noen består først og fremst av undervisning rundt relevante tema med påfølgende mulighet for å dele egne erfaringer, mens noen er satt sammen av alle disse komponentene. Dette siste gjelder særlig for ReCode, med tema Medavhengighet.

Se listen til høyre for en samlet oversikt over gruppetilbudene ved Senteret de nærmeste månedene. Velg fra menyen til venstre for mer informasjon om hver gruppe innenfor de ulike temaene.

Er du ny bruker av Senteret eller i tvil om hva du vil ha mest utbytte av, anbefaler vi spesielt informasjonskvelden om Medavhengighet, hvor du også har anledning til å bli kjent med senterets leder og tilbud, en seminardag med tema Medavhengighet eller individuelle konsultasjoner. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer om de ulike tilbudene. Psykodramaleder Carina Holandsli er ansvarlig leder for alle grupper sammen med assistent.