Terapeutisk gruppe for deg som trenger hjelp til å bearbeide Medavhengighet eller Voksent-Barn-problematikk.

Det er ikke fastsatt datoer for neste gruppestart.

Å stå nær et menneske som har utviklet rus- eller andre avhengighetsmønstre, som er traumatisert eller som har andre psykiske og emosjonelle utfordringer kan være en stor belastning. Mange har vokst opp i et hjem med slike utfordringer og preges av disse erfaringene hele sitt voksenliv.

Pårørende fokuserer ofte for mye av sin energi utover mot ting, situasjoner og personer utenfor seg selv. Kontakten innover med ens egen kjerne kan bli gradvis svekket. Dersom man ikke klarer å endre kurs, kan man utvikle det som kalles medavhengighet ,- usunne relasjonsmønstre. Noen velger da heller å leve livet sitt med stor avstand til andre.

Mange pårørende trenger hjelp til å foreta endringer før en "møter veggen" i form av utmattelse, stressrelaterte sykdommer eller psykiske problemer. Å vite noe om dynamikken i slike relasjoner og de mange dilemmaer pårørende står oppe i, gir deg et bedre utgangspunkt for å beholde egen helse og - dersom du ønsker det - å være en best mulig støttespiller for den du er glad i.

Info om ReCode®-programmet:

RECODE® 12-Trinnsbasert REHABILITERING
AV MEDAVHENGIGHET
og VOKSENT-BARN-TEMATIKK.

Erfaring og forskning viser at egeninnsats kombinert med en systematisk og forpliktende deltagelse i gruppe over tid, er det mest virkningsfulle i arbeidet med å bearbeide og overkomme dypt innarbeidet medavhengighet og andre avhengighetsmønstre. ReCode® kombinerer selvstudium og deltagelse i frie selvhjelps-grupper med profesjonell veiledning og gruppeterapi for mest mulig effektiv rehabilitering.

ReCode®-programmet består av:

ReCode® utgjør ca 150 timer, går over to år og består av intensivsamlinger fordelt på kvelder og helger gjennom fire semestre. Mellom intensivsamlingene studerer deltagerne på egenhånd og følger "sin" selv-hjelpsgruppe ukentlig. Oversikt over egnede selvhjelpsgrupper (12-trinns-grupper) fås ved henvendelse til ChironSenteret.

For mer info om medavhengighet og ulike former for relasjonsavhengighet, kan du klikke deg inn på temaet i menyene på hovedsiden.

Nedenfor følger en oversikt over de ulike delene i ReCode-programmet. Du kan velge å melde deg til kun del 1, kun del 2* (*NB: spesielle kriterier gjelder), kun del 3, de to første, de tre første eller alle fire delene. Pris ved påmelding til høstens kurs for nye deltagere: kr 6.900,- To bøker til maks kr 500,- kommer i tillegg dersom du ikke har disse fra før.

 

Del 1 - neste oppstartsdato ikke bestemt:

Datoer for oppstart kommer senere. Foruten oppstart med en lørdag og søndag fra kl 10-17 har gruppen samlinger 9 mandager mellom kl 17 og 19.30. Du kan avslutte etter første del eller fortsette videre på de neste delene av ReCode® dersom du ønsker det. Kursavgift - 1. semester: Kr 6.900,- inkl kurshefte. 2 stk bøker kommer i tillegg dersom du ikke har disse fra før (max kr 500,-). Adresse:Skippergt. 9, Oslo (gangavstand fra Oslo S).

 

Del 2 - høst 2015 - åpen for nye deltagere, samt for Kull 12 som startet på ReCode® i jan.2015:

Del 2 bygger på Del 1, men gruppen er åpen for nye deltagere etter bestemte forutsetninger, dvs dersom du har noe kunnskap om medavhengighet og erfaring med Tolv- Trinnsarbeid fra før. Ta kontakt for nærmere opplysninger. I tillegg til startdagen kommer åtte mandager kl 17-19.30 pluss en avslutningshelg (lørdag og søndag kl 10-17). Datoer for høsten 2015 er: Mandagene 24/8, 31/8, 14/9, 21/9, 5/10, 12/10, 19/10, 9/11 og 23/11, pluss avslutningshelg lørdag 5. og søndag 6. desember. Semesteravgift: kr 6.500,- inkl. kurshefte. 2 stk bøker kommer i tillegg dersom du ikke har disse fra før (samme bøker som på 1. semester - max kr 500,-). Adresse: Skippergt. 9, Oslo.

 

ReCode® Vedlikehold-Samlinger for deg som har gått ReCode® tidligere:

Datoer for høsten 2015: 15/9, 1/10, 3/11 og 1/12. Adresse: Skippergt. 9, Oslo.

 

Del 3 - vår 2016- for Kull 12 som startet på ReCode® i januar 2015:

Inner Child - Psykodramaterapi - tre helger med tema Barndom, Oppvekst og Det Indre Barnet. Semesteravgift: Kr 6.850-. De tre helgene er også åpne for nye deltagere etter særskilte forutsetninger og obligatorisk inntakssamtale, men deltagere på ReCode kull 12 har forhåndsrett på plassene fram til 10. desember 2015. Maks 10 deltagere. I tillegg kommer to mandager eksklusivt for ReCode-deltagerne i begynnelsen og slutten av semesteret. Datoer for kull 12: Mandag 1. februar kl 17 - 20. helgene 19. -21. februar, 1. - 3. april og 6. - 8. mai 2016. Tider er fredag kl 17-20, lørdag og søndag kl 10-17.30. Avslutning: Mandag 23. mai kl 17-20. Adresse: Skippergt. 9, Oslo.

Del 4 - høst 2016- for Kull 12 som startet på ReCode i januar 2015.

Lukket gruppe - Seks mandager pluss en lørdag og søndag.
Datoer kommer senere,
Kr 4.900,- inkl. kurshefte.

  • NB: Spesialpris for deg som har gjennomgått ReCode tidligere, kr 3.350,-. Ta kontakt for mer informasjon.