PSYKODRAMA-3 TERAPIHELGER

Med tema Barndom, oppvekst og Det Indre Barnet

Det er ikke planlagt noen ny gruppe foreløpig.


Bli med på Psykodrama! I denne gruppen kan du få nye, vitaliserende perspektiver på din egen oppveksthistorie, og få bedre kontakt med den delen av deg som er åpen, undrende, følsom, spontan og kreativ. Psykodrama er en unik metode hvor vi gjennom konkrete, individuelt tilpassede øvelser og teknikker kan utforske deler av vårt indre repertoar og de deler av vår personlige historie som preger oss i dag. Gjennom å delta i eget eller andres psykodrama, styrker vi sansningen og evnen til å være her-og-nå. Vi kan lettere lytte til de verdifulle signaler som kommer fra vår egen kropp og bli tryggere på å uttrykke personlige tanker, følelser og behov. Du kan også bruke denne gruppen til å trene på situasjoner du ønsker å mestre, eller få hjelp til å øke din bevissthet rundt atferd og tankemønstre du ønsker å forlate eller styrke.

Kursavgift:
Samlet pris: Kr 6.850,-. for tre helger.

Tider:
Fredag kl 18-21, lørdag og søndag kl 10-17.30

Sted:
MorenoHuset, Skippergt. 9. Gangavstand fra Oslo S

Leder:
Carina Holandsli med co-terapeut eller assistent (-er).

* En inntakssamtale er obligatorisk med mindre du har arbeidet med Carina Holandsli tidligere. Inntakssamtalen varer i 60 minutter og koster kr 950,-.

Hver helg gir 25 timers egenterapitimer ved utdanning i psykodrama.

Alle deltagerne avgir taushetsløfte.

Tre helger gir 75 timers egenerfaringstimer ved opptak til grunnutdanning i psykodrama.

 

Meld deg på i dag per telefon: 984 77 950,
e-post: post@chironsenteret.no , eller
send oss en påmelding ved hjelp av
vårt kontaktskjema. Velkommen!

 

I tillegg til de åpne psykodramahelgene og familie-rekonstruksjon, har både Recode® og Recode Love® psykodrama som integrert del.


Tilbake