Psykodrama og sensorimotorisk psykoterapi

Egenterapigruppe for psykodramaledere og -regissører.

To helger 2016

15. - 17. januar og 12. - 14. februar

Bli med på vårt pilotprosjekt som søker å utforske psykodrama i kombinasjon med sensorimotorisk psykoterapi. I Norge er den anerkjente, kroppsbaserte metoden* i ferd med å bli en integrert del av det offentlige tilbudet innen psykisk helse, ikke minst på traumefeltet, men vi øsnker i denne gruppen å utforske metodens muligheter innen hele spekteret av menneskelig erfaring. Derfor henvender denne invitasjonen seg til alle erfarne psykodramatikere som har lyst til å utvide sitt falige og personlige repertoar innenfor kropp og psykodrama med fokus på egen utvikling.

* Sensorimotorisk psykoterapi er utviklet av Pat Odgen Ph.D. m.fl.

Ledere for gruppen er Carina Holandsli, samt psykiater og psykodramaregissør TEP Kirsti Silvola, som foruten å ha drevet psykodramautdanning i Finland og Estland gjennom mange år, for tiden arbeider ved Regionalt Ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebygging i Oslo (RVTS-Øst).

Tider: fredag kl 18-21, lørdag kl 10-17 og søndag kl 10-16.

Kurslokale: MorenoHuset, Skippergt. 9 Oslo

Pris: kr 4.900,-

Max åtte deltagere

Deltagelse gir PFO-poeng

Påmelding innen 20. desember pr e-post: post@chironsenteret.no eller mobil: 984 77 950.

 

Velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

ReCode Love©

Terapeutisk gruppe for deg som ønsker et bedre kjærlighetsliv! Gruppen henvender seg primært til deg som har strevd lenge med å lykkes i dine kjærlighetsforhold, som kanskje nærmest har gitt opp, og som ønsker hjelp til å omforme dine relasjonsmønstre når det kommer til kjærlighet, seksualitet, kommunikasjon og intimitet. Kurset består av flere frittstående deler, og henvender seg både til deg som ønsker et nytt kjærlighetsforhold og for deg som allerede er i et forhold du ønsker å forbedre eller komme ut av. (OBS: par kan ikke gå i samme gruppe).

Foreløpig ikke satt opp i 2015.

Syv kveldssamlinger som er tilrettelagt spesielt for deg som ønsker å øke dine sjanser for å finne en ny partner. På disse syv kurskveldene gjennomgår vi et nytt sentralt tema hver gang.

Vi undersøker blant annet:

Hvilke kvaliteter er det viktig å se etter hos en potensiell partner?

Hvilke forutsetninger og forberedelser gir best odds for å lykkes med å finne det du lengter etter?

Hva er det du lengter etter, hva trenger du og hva √łnsker du av en partner?

Hvilke mønstre hos deg selv kan blokkere for å etablere et godt, trygt og inspirerende parforhold?

Hvilke relasjonelle ferdigheter trenger du i ulike faser for å være med å forme en ny relasjon som skal ha mulighet for √• bli trygg og givende?

På kurset tar vi også opp på hvilke arenaer du har størst mulighet for å treffe en potensiell partner og du får anledning til å ta del i andres erfaringer og støtte. Vi bruker undervisning, gruppesamtaler, mental trening og enkle rollespilløvelser i arbeidet.

Kurskveldene følges opp med konkrete øvelser du kan gjøre mellom hver kurskveld. Alle på gruppen avlegger taushetsløfte.

 

Del 2 - to helger med psykodrama

Temaet på disse to helgene er fortsatt Kjærlighet og seksualitet - og passer både for deg som søker etter en partner og for deg som allerede er i et forhold du ønsker å utvikle, -......eller kanskje avvikle?

Del 1 av kurset kan med fordel kombineres med del 2, som er to helger hvor psykodrama som metode gir deg mulighet for en mer direkte utforskning av din kjærlighetslengsel. Her kan du innenfor trygge rammer utforske hvordan kroppen, følelsene og sansene reagerer på temaer som berører din evne og vilje til nærhet og kjærlighet.

Psykodrama er en unik, effektiv og trygg metode som kan gi deg helt nye erfaringer og som kan hjelpe deg å se tidligere erfaringer i et nytt lys. Moderne forskning har vist at når vi utfører nye handlinger i stedenfor å snakke om dem, blir ny kunnskap hurtigere omdannet til ny adferd. Annen betydelig forskning viser, at når vi går inn i vår nåværende virkelighet og konkret skaper den slik vi vil at den skal være, så viskes tidligere, negative erfaringer lettere ut.

Bli med på en spennende reise som kanskje kan lede til en ny vår?


Kursavgift syv kurskvelder kl 17-19.30 (kan tas alene):
Kr 3.900,- inkl skriftlig materiale.

Kursavgift for to psykodramahelger (kan tas alene):
Kr 4.700,-

Kursavgift for del 1 og 2 samlet:
Kr 7.900,- (spar kr 700,-)

Datoer 7 kurskvelder vinter/vår 2014:
Start: tirsdag 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 11/3, 18/3 og 25/3 2014.

Datoer 2 psykodramahelger vinter/vår 2014:
Mars og april 2014. Datoer kommer i løpet av oktober 2013.

Antall deltagere:
Det er maks ti deltagere på hver gruppe.

Sted:
Skippergt. 9 i gangavstand fra Oslo S.

Leder:
Carina Holandsli, reg. psykodramaterapeut NPiN (Psykodramaforeningen i Norge) og sert. psykoterapeut EAP* (*European Association of Psychotherapy).

Meld deg på per telefon: 984 77 950,
e-post: post@chironsenteret.no , eller
send oss en påmelding ved hjelp av
vårt kontaktskjema. Velkommen!

 

- Andre grupper ved ChironSenteret :

- Se hovedmenyen eller face-book siden Carina Holandsli - ChironSenteret for fortløpende info om kurs, grupper og aktiviteter!

- ReCode® to-årig rehabilitering av medavhengighet -
ChironSenterets største kurs-enhet tar for seg barndom og oppvekst i en dysfunksjonell familie på en helhetlig og grundig måte. Vi kartlegger også uhensiktsmessige tilknytningsmønstre i dine nåværende relasjoner. Du bearbeider fortid og trener på nye tanke- og handlingsmønstre for dagen i dag. Klikk her for mer om ReCode®.


Tilbake