MEDAVHENGIGHET, VOKSEN-BARN SYNDROM
OG ADDIKTIVE PARFORHOLD

ChironSenteret v/Carina Holandsli har nærmere femten års erfaring fra klinisk arbeid med Medavhengighet og Voksen-Barn-tematikk, og har et av landets mest omfattende tilbud innen rehabilitering.

Behandling av medavhengighet ved ChironSenteret innebærer både mulighet for kunnskapsbaserte kurs og dyptgående terapeutiske grupper du kan følge over tid. Mer info finner du på www.chironsenteret.no - gruppetilbud.

Medavhengighet er en tilstand hvor vi fokuserer for mye av vår energi utover mot ting, situasjoner eller mennesker utenfor oss selv. Kontakten innover blir svekket og den medavhengige kan føle en sterk, indre uro eller tomhet. Andre symptomer kan være et behov for kontroll, en følelse av å bli kontrollert eller at en føler seg ansvarlig for andres problemer. I oktober og januar hvert år tilbyr Chironsenteret gratis infokveld om Medavhengighet og nye ReCode® - grupper for behandling av medavhengighet starter i januar hvert år.

Voksen-Barn Syndrom kan ramme personer som har vokst opp med rus-misbruk eller i hjem som var det vi kaller dysfunksjonelle. Voksne-Barn føler seg ofte annerledes, kan ha liten tillit til andre mennesker og er usikre på seg selv i mange situasjoner. Mange Voksne-Barn utvikler etter hvert avhengighets- eller medavhengighets-problemer.

Addiktive parforhold kjennetegnes av destruktive og utmattende rollespill som partene repeterer overfor hverandre i endeløse sirkler. Et klassisk eksempel på addiktive forhold er en rusavhengig og en medavhengig hvor begge deltar i en destruktiv dans som utmatter begge, men hvor ingen varige konstruktive endringer inntrer. Mange addiktive forhold er forøvrig helt uten rusproblematikk, men kan inneholde andre typer besettelser eller tvangsmessig tilknytning. I noen addiktive forhold opplever den ene parten å søke mot partneren det meste av tiden, mens den andre parten trekker seg unna. Slik opprettholdes og forsterkes begges frykt og lengsel etter nærhet. ChironSenteret tilbyr et vidt spekter av kurs og gruppetilbud innenfor nevnte områder i tillegg til individuelle konsultasjoner. Velg fra menyen til venstre for mer informasjon.