METODER OG FILOSOFI

Carina Holandsli arbeider etter velprøvde og anerkjente metoder for vekst og utvikling, som tilpasses hver enkelt sammenheng og oppdrag. Sentralt står psykodrama som er en allsidig kreativ metode, hvor vi ved hjelp av enkle grep kan se en situasjon fra helt nye perspektiver. Psykodrama er også et vell av kreative teknikker for å engasjere og aktivisere en gruppe til å gjøre egne utforskninger av en gitt situasjon eller problemstilling. De velkjente rollespilløvelsene er bare en bitteliten del av psykodramaets potensiale. Når psykodrama brukes i terapien legger det grunnlaget for utforskning og bevisstgjøring av hvordan vi helt konkret har utviklet våre adferdsmønstre, tankesett og relasjonelle ferdigheter. Psykodrama gir oss større nærhet til egne følelser og gjennom det en større mulighet til å reflektere dypere rundt vår egen livssituasjon. Dette igjen kan føre til bedre valg for fremtiden. Psykodrama slik det brukes ved ChironSenteret er traumesensitivt. Det vil si at bruk av metoden og teknikkene baserer seg på at klienten hele tiden holdes innenfor sitt toleransevindu og kontrollerer sin egen utforskning og bearbeiding av vanskelige eller skremmende opplevelser. Trygghet, kontakt med egen kropp og følelse av kontroll over situasjonen søkes hele tiden opprettholdt for klienten under arbeidet. Det psykologiske, terapeutiske fundamentet ligger foruten hos Jacob Levi Moreno, skaperen av psykodrama, på arbeidene til bl.a. Peter Levine, Pat Odgen, Ron Kurtz, Bessel van der Kolk, Tian Dayton, Charles Withfield, Mellody Beattie, Pia Mellody m.fl.

Senterets rehabilitering av medavhengighet og andre avhengighets-tilstander er basert på 12-trinnsmetoden, som ser på (med)avhengighet som en lidelse det er mulig å behandle. 12-trinnsbehandling består av fire hovedfaktorer: undervisning, selvstudium, psykoterapi og deltagelse i 12-trinnsgrupper (selvhjelpsgrupper).

Metodene som benyttes er prosessorienterte, dvs. at vi er opptatt av å styrke de ulike bestand-deler i enkeltmennesket eller organisasjonen som må være til stede for å frembringe resultatene vi ønsker oss, enten dette går på livskvalitet eller økonomiske målsetninger. Samtidig høynes bevisst-heten om at vi hele tiden er i en konstant utviklings- og endringsprosess, både som individer og som del av større sammenhenger. En slik høynet bevissthet gjør oss mer åpne for forandring og mer proaktive og fleksible deltagere i livet, både på den personlige og yrkesmessige arena. Fra menyen til venstre kan du lese mer om filosofien og metodene som virksomheten ved Senteret er basert på.