Hovedsamarbeidspartnere:

Trasopppklinikken:

Carina Holandsli har siden januar 2000 til d.d. hatt et omfattende samarbeid med Trasoppklinikken, som er en av de fire statlige rusklinikkene i Oslo. På klinikken har hun hatt selvstendig ansvar for grupper både i rusbehandling og på ettervern. I tillegg er hun en av de faste lederne på familietilbudet, som også i lange perioder har inkludert psykodramagrupper. Carina har også jevnlig veiledningsoppdrag med personalgrupper.

Fossumkollektivet:

Carina Holandsli har hatt flere psykodramagrupper for ungdom med rusproblematikk ved Fossumkollektivet i Spydeberg i Østfold, og har også i perioder vært engasjert som ettervernskonsulent med terapeutisk og veiledende arbeid.

Morenoinstituttet/Norsk Psykodrama Institutt (NPI)

Morenoinstituttet (tidligere NPI) er den eldste utdanningsinstitusjonen for psykodrama i Norge, etablert i 1984. Morenoinstituttet utdanner psykodramatikere etter internasjonal standard på fire nivåer over (ca) ti år. Carina er fast tilknyttet veileder for studenter ved instituttet, og har vært både assistentlærer og selvstendig lærer på grunn- og videregående nivå i flere perioder. Fra våren 2011 sitter hun også som vararepresentant i styret ved instituttet.

C. Holandsli har også hatt oppdrag for:

Støttesenter Mot Incest i Oslo

Pøbelprosjektet i Stavanger

Fretex Norge

Norsk Forbund for Helhetsterapi

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

m.fl.

C. Holandsli har deltatt med workshop på følgende internasjonale konferanser:

Den Internasjonale Psykodramakonferansen i Oslo i 2006

The Fifth Baltic Moreno Days i Latvia i 2008

Den Norske Psykoterapikonferansen i Oslo i 2008