VELKOMMEN TIL CHIRONSENTERET!

NY ADRESSE ER SKIPPERGT. 9.

Chiron Senteret ved Carina Holandsli tilbyr terapi- og kompetansetjenester for avhengighet, pårørendetematikk/medavhengighet og ulike former for relasjonsskader/traumer.

Tilbudet omfatter individualterapi, parterapi, rådgivning, foredrag og undervisning.

Senteret har for tiden ingen gruppetilbud.

Avhengighetsproblemer som behandles ved ChironSenteret er innenfor arbeid/overtrening/overaktivitet, pengeforbruk/shopping/gjeld, sex- og kjærlighetstematikk. Behandlingen består av psykoterapi i faser og Tolv-Trinnsbasert veiledning. Personen må påregne en viss grad av egen innsats. I tillegg har senteret tilbud til alkoholikere og rusmiddelavhengige og deres familier på områdene rådgivning og motivasjon i samarbeid med statlig rusklinikk, samt støtteterapi som suplement til ettervern, og psykoterapi ved behov etter endt behandling (på rusklinikk) som har ført til minimum ett års rusfri tid.

All behandling ved senteret tar utgangspunkt i mennesket som bærer av sine egne unike vekstmuligheter og fokuserer på å frigjøre mentale, emosjonelle og kreative ressurser. Senteret har ikke noe bestemt religiøst eller filosofisk fundament, men har en åpen og reflektert holdning til åndelige spørsmål og anser åndelighet som en viktig dimensjon ved all psykoterapi. Senteret støtter og tilbyr Tolv-Trinns behandling hvis ønskelig.

ChironSenteret tilbyr også et vidt spekter av skreddersydde tjenester innenfor veiledning, coaching og kunnskapsformidling til næringsliv, organisasjoner og behandlere og Carina Holandsli er en anerkjent workshopholder fra nasjonale og internasjonale konferanser innenfor psykoterapi og psykodrama. For mer om Carina, se "om senteret" i menyen.